Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent
Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser gældende for Roskilde Rejsebureau.

Rejser og udflugter kan bestilles hos Roskilde Rejsebureau.

Teknisk arrangør: Køge Bugt Rejser.

Rejsegarantifond #1097.

Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse, pr. telefon, fax, e-mail eller pr. brev.

 

Bestilling af rejse

Ved bestilling af rejse, betales et depositum på kr. 500,- + evt. afbestillingsforsikring pr. person senest 8 dage efter bestilling. Restbetaling er til forfald senest 31 dage før afrejsen. Medbringes rollator eller gangstativ, bedes dette oplyst ved bestilling, så det fremgår af billetten.

 

Bestilling af udflugt

Udflugtens totale pris er forfalden til betaling senest 8 dage efter bestilling. Medbringes rollator eller gangstativ, bedes dette oplyst ved bestilling, så det fremgår af billetten.

 

Betaling

De kan betale med Dankort eller kontant. Der er ingen betalingsgebyrer på dankort. Vi modtager ikke kreditkort. Alle priser er inklusive moms.

 

Sygesikringskort og pas

Det Blå Sygesikringskort skal medbringes på alle rejser og udflugter. Pas skal medbringes på alle rejser og udflugter der kører ud af Danmark – dette gælder også til Sverige og Tyskland.

 

Inkluderet i rejsens pris

Under hver enkelt rejse eller udflugt, står nævnt hvad der som udgangspunkt er inkluderet i prisen.

 

Ønsker

Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser og kost el.lign. Ønskerne skal fremgå af billetten og kan ikke garanteres opfyldt.

 

Bagage

Tænk på vores chauffører – de skal holde i mange år! Der kan medbringes 1 stk. kuffert i standardstørrelse vægt max. 20 kg, samt håndbagage.

 

Glemte sager

Vi efterlyser gerne glemte sager. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- + evt. forsendelsesomkostninger.

 

Børnerabat

Der gives ikke børnerabat på udflugter. På rejser er børnerabat efter aftale og kun når barnet er under 12 år, ledsages af mindst 2 voksne og får en opredning i de voksnes dobbeltværelse.

 

Afbestilling af rejse på grund af sygdom

Ved bestilling af rejsen kan De tegne en Gouda sygeafbestillingsforsikring hos Roskilde Rejsebureau. Når denne forsikring er tegnet kan De aflyse på grund af akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/hendes samlever, forældre, bedsteforældre, børnebørn eller børn og få det indbetalte beløb tilbage med undtagelse af forsikringsbeløbet. Der kræves lægeerklæring, som gæsten selv skal fremsende til Gouda forsikring. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten.

 

Afbestilling af rejse af andre grunde

Ved afbestilling af anden årsag end lægedokumenteret sygdom samt ved afbestilling, hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer. Fra bestilling og til og med 60 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse: 50% af rejsens pris. Fra 30 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

 

Afbestilling af udflugt

Ved afbestilling af udflugt, tidligere end 10 hverdage før afgang refunderes turens pris, minus et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. person. Forudbestilte entréer og billetter i forbindelse med udflugterne refunderes ikke. Ved afbestilling senere end 10 hverdage før afgang – ingen refusion.

 

Ændring af allerede bestilt rejse eller udflugt

Ved ændring af rejse/udflugt eller ændring af afrejsedato senest 60 dage før afrejse, opkræves et ændringsgebyr på kr. 100,-. Ved ændring af deltagernavn eller opsamlingssted senest 10 hverdage før afrejse, opkræves et ændringsgebyr på kr. 100,-.

 

Udeblivelse, manglende pas etc.

Udeblivelse ved afrejse eller manglende rejsedokumenter betyder, at hele det indbetalte beløb er tabt.

 

Aflysning fra Roskilde Rejsebureaus side

For at gennemføre rejser og udflugter som planlagt, skal der i reglen minimum være 35 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne telefonisk eller skriftlig besked senest 8 dage før afrejse, og alle indbetalte beløb tilbagebetales.

 

Billetgebyr

Ved udstedelse af et rejsebevis opkræves billetgebyr på kr. 40,-.

 

Rejsegarantifond

Gebyr til rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes omgående til rejseleder eller chauffør så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Eventuelle reklamationer, der ikke kunne løses på stedet, skal ske skriftligt til Roskilde Rejsebureau med angivelsen af rejsebevisnummer senest 1 uge efter hjemkomsten.

 

Nødtelefon

Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag kan telefon 51 21 05 60 benyttes. Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på telefon 46 35 08 15.

 

Foto

Der gøres opmærksom på, at der på rejsen kan forekomme fotografering til arrangørens hjemmeside og Facebook-side. Hvis der er ønsker om IKKE at blive fotograferet bedes dette meddelt ved turens start.

 

Forbehold

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis dette af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for slå-, tryk- og prisfejl i kataloget og på vores hjemmeside.

Udover egne ture og udflugter, formidler vi også rejser med følgende samarbejdspartnere: